fbpx

Consimțământ cu privire la datele mele personale

Societatea Părinților Informați > Consimțământ cu privire la datele mele personale

Societatea ELLA TRAVELAND S.R.L. persoană juridica romana, cu sediul social în Bucuresti, str. Constantin Noica, nr. 134, ap. 1, sector 6, înregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4479/2005, CUI RO17330445, tel. 021 315 65 11, adresa de e-mail office@ella.ro, reprezentata prin dna. Mihaela Dragomir, denumita in continuare Operatorul, prelucreaza date cu caracter personal in temeiul legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum si a Regulamentului UE nr. 679/2016.
Prin salvarea optiunilor de mai jos, declar că sunt informat de către ELLA TRAVELAND SRL despre drepturile mele și despre faptul că datele mele personale vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 (GDPR).

Îmi exprim consimțământul în mod expres și neechivoc privind colectarea si procesarea datelor mele personale, pe care le furnizez benevol către ELLA TRAVELAND SRL (de exemplu, nume si prenume, date de contact, imagini in care eu apar la evenimentele la care particip etc), pentru comunicarea selectată a informațiilor despre produse și servicii, in următoarele scopuri:
* comunicări de marketing (invitații evenimente, informări despre diverse manifestări si evenimente pe care le organizam si altele):
* transmiterea de newsletter
* modalități de contact prin email
* chestionare de satisfacție, sondaje de opinie:

Am fost informat că drepturile mele sunt urmatoarele: pot să îmi retrag oricând doresc consimțământul acordat, cu efecte pentru viitor; pot solicita rectificarea, actualizarea sau ștergerea, totală sau parțială a datelor mele; pot solicita portarea datelor; mă pot opune sau pot să restricționez prelucrarea acestor date; prin intermediul canalelor de comunicare specificate mai jos, pot să solicit informații privind datele mele stocate de către ELLA TRAVELAND SRL; pot depune o plângere la autoritatea de supraveghere (ANSPDCP) în cazul în care mi-au fost incălcate drepturile mai sus menționate.

Pentru mai multe detalii referitoare la procesarea datelor personale de către ELLA TRAVELAND SRL și drepturile dumneavoastră legate de acest aspect precum și pentru informații suplimentare vă puteţi adresa astfel:
ne puteți scrie pe adresa de email gdpr@ella.ro sau
la telefon 021 315 65 11 sau
adresați o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura noastră din str. Constantin Noica, nr.134, sector 6, Bucuresti; Responsabilul nostru cu protecția datelor personale vă va contacta și veți primi răspuns la solicitare, in masura posibilitatilor, in maxim 30 zile de la data inregistrarii cererii dumneavoastra.